Fira World Snow Day Med Oss På Ski Bike Hike

Vintern är i full gång med snö i hela landet med rekordmånga skid- och snowboardåkare i både längdspår och backar. Den 21 januari firas World Snow Day, en dag full av aktiviteter i anläggningar och backar över hela landet. Och ett tillfälle att fånga upp både gamla och nya åkare. Tillsammans sprider vi skidglädje till fler och sätter Sverige i rörelse.

Den 21 januari är det World Snow Day, men skidåret 2024 är redan i full gång med snö och öppna anläggningar. World Snow Day firas i skidanläggningar över hela världen. Naturligtvis också i Sverige och på Ski Bike Hike. Tillsammans med ca 200 liftanläggningar runt om i landet laddar vi för en dag fylld av aktiviteter. 

Vi har öppet som vanligt mellan 09:00 och 16:00, men markera speciellt den 21 januari i era kalendrar för något alldeles extra! På World Snow Day blir det en fest utöver det vanliga, då vi erbjuder gratis åkning för barn och ungdomar upp till och med 14 år. Vi tror starkt på att skidglädje är något som följer med oss genom hela livet, och det är denna glädje vi vill dela med er under World Snow Day. Genom att delta i denna globala fest strävar vi efter att inte bara sprida glädje utan också bekämpa det ökande stillasittandet i Sverige, särskilt under vintermånaderna

Varje krona som det offentliga satsar på fysisk aktivitet ger samhället fyra kronor tillbaka genom lägre kostnader för vård och hälsa. Här fyller hemmabacken en viktig funktion genom att bidra till rörelseglädje och folkhälsa under den delen av året då vi är som mest inomhus och stillasittande. 

Vi ses väl på World Snow Day?

Fakta om hemmabackarna

Det finns ca 150 hemmabackar i Sverige, en hemmabacke är en skidanläggning som är ortsnära och har lokalbefolkningen som främsta målgrupp. En hemmabacke drivs oftast av ideella föreningar, kommuner eller i vissa fall bolag.

Nya livscykelanalyser visar att skidanläggningars klimat- och kostnadsbelastning per person är jämförbara eller även lägre än exempelvis simhallar och ishallar. En mindre skidanläggning förbrukar  60-70 procent mindre energi än en ishall. Dessutom finns det mycket som kommuner och skidanläggningar tillsammans kan göra för att energieffektivisera: investera i effektiva snösystem och förstärka positiva miljöeffekter som att friluftsområdet skyddar natur, främjar biologisk mångfald och kan användas på fler sätt under sommarhalvåret.

Fakta om World Snow Day

World Snow Day är ett initiativ som startades internationellt av FIS år 2012. Grunden till den är att det ska finnas en dag för att peppa till snöglädje. 2024 är tredje året då Friluftsfrämjandet, SLAO och Svenska Skidförbundet stöttar hemmabackar runt om i Sverige på olika sätt. 

Läs mer här Willkommen | FIS World Snow Day | 21. January 2024


Boka ditt nästa U SKI äventyr!

Vad händer på Ski Bike Hike?